Het Begint.
Een wérkelijk nieuwe tijd breekt aan!

We leven in de meest belangwekkende periode sinds miljoenen jaren mensenheugenis.

Dit is een hoopvol boek. Want het begint. De eindtijd met alle chaos en crises gaan we achter ons laten. Een nieuwe toekomst voor al het leven op onze planeet ligt voor ons. Wij mensen zijn cruciaal voor deze ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk om te weten waar de oorzaak ligt voor ons succes én voor ons falen tot nu toe. Daarover gaat dit boek. Over de geschiedenis van het denken van de mensheid. En over een nieuwe, ruimere manier van denken die er in de kiem al is. Het is een beschrijving van een lange evolutionaire reis waarvan we zullen ontdekken dat die reis zowel wetenschappelijk als spiritueel is. We zijn véél meer dan we denken, we zijn een ziel en bewustzijn. We zijn onsterfelijk en hebben een goddelijke afkomst en bestemming. Onze reis is de reis van alles om ons heen, op deze planeet en daarbuiten. Want alles is met alles verbonden. En het is ook de reis van een mensenzoon die ons voorgaat en ons het nieuwe tijdperk in zal leiden. Wie had dat gedacht? Dat er ook aan het begin van dit tijdperk een Wereldvernieuwer komt, die uiteindelijk een podium zal creëren voor de komst van andere Meesters. Hoe confronterend – maar ook diepgaand en hoopgevend. Veel inspiratie!

Ronald Jan Heijn is een boodschapper van het Nieuwe Tijdperk en van de Leringen van de Oude Wijsheid. In het verleden hebben meerdere esoterici dit verhaal verteld, maar nog nooit voor het grote publiek. Nu is het moment. Ronald Jan gaat terug tot Atlantis, maar ook de buitenaardsen en vooral de Meesters van Wijsheid spelen een belangrijke rol in onze geestelijke evolutie. In de huidige turbulente overgangsfase verlaten we het Vissentijdperk en betreden het bijzondere Watermantijdperk, in vele religies aangeduid als het Gouden Tijdperk, gebaseerd op rechtvaardigheid en waarheid.

Prijs van het boek HB: €22,50

HB – Een nieuwe tijd breekt aan

HB - Een nieuwe tijd breekt aan (uitvergroting)

Wereldverlosser is een term uit een ver verleden.
Wereldvernieuwer past bij HB en bij deze nieuwe tijd.

Om ons te bevrijden, moeten we begrijpen wat ons gevangen houdt,
weten waar we heen gaan en inzien wat de bedoeling is.

Dan wordt alles nieuw.

Harry Beckers - Het Begint

Inhoudsopgave

HB Inhoudsopgave

De crisis in de samenleving was voor velen een ‘haperen van de motor’. Dit deel legt uit dat de motor niet hapert, maar volledig total loss is. Zoals altijd in de overgang naar een nieuw tijdperk: het denken is verouderd en failliet, met alle gevolgen van dien. Hoe het allemaal zo kon komen, staat in deze ‘recente’ voorgeschiedenis.

Om de ruimere manier van denken en onze plek in de evolutie te begrijpen, moeten we onder andere terug naar een veel verdere geschiedenis: naar de oorsprong van ons als mensheid, hoe is die miljoenen jaren geleden ontstaan? Wie zijn van oudsher onze begeleiders en wie zijn de belangrijke discipelen in dit verhaal? Bestaat er een connectie tussen onze aarde en andere planeten? En zo ja, hoe weten we dat, om welke planeten gaat het en hoe werkt dat dan?

De combinatie uit deel II – Meesters, Atlantis en de Buitenaardsen – brengt ons bij de Wereldverlosser. Hoe is hij hier gekomen en hoe was zijn huidige leven? Vanzelfsprekend een uniek deel, aangezien er nog weinig over Harry Beckers bekend was/is, die overigens de term ‘Wereldvernieuwer’ veel beter in deze tijd vindt passen én bij hemzelf.

Wat zijn de belangrijkste ‘ingrediënten’ van deze nieuwe tijd, het Watermantijdperk. Welke energie komt dit tijdperk ons brengen, welke ruimere manier van denken en welke transformatie gaan we tegemoet? En hoe belangrijk is het dat we gaan beseffen dat de dood niet bestaat?

De nieuwe inzichten uit de vorige delen worden in columnvorm toegepast op hedendaagse onderwerpen. Wat wil het ruimere bewustzijn zeggen voor de medische wetenschap, voor de economie, maar ook voor bijvoorbeeld relaties?

Naast de gebruikelijke index en geraadpleegde literatuur, staan er ook bijlagen in voor zelfstudie als aanzet voor degenen die verder willen met deze materie. De Verklarende Begrippenlijst (Bijlage A) kan helpen voor de wellicht wat minder bekende esoterische woorden.

Er zijn twaalf binnenkaternen (Extra’s), soms met illustraties. Net als de columns in Deel V zijn deze ook los te lezen. Maar ze staan niet toevallig ‘op die plek’ en hebben te maken met het betreffende hoofdstuk.

Bekijk hier eventueel de gedetailleerde inhoudsopgave uit het boek:

HB Inhoudsopgave 1
HB Inhoudsopgave 2
HB inhoudsopgave 3
HB voorkant

Bestellen van het HB-boek

U kunt het boek bestellen:

  1. In de boekwinkel om de hoek;
  2. Online via bol.com: dit is de persoonlijke winkel van Ronald Jan. Bol.com treedt slechts op als koerier.

Foto Ronald Jan Heijn

Over de auteur

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven heeft hem tot nu toe geleid door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij een van zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid en de Leringen van de Oude Wijsheid’ aan de andere kant wilde hij zijn hele leven al bruggen slaan. Ronald Jan deed ooit de studie bedrijfskunde en later culturele antropologie. Tevens bezocht hij vele spirituele cursussen en las vele esoterische boeken. Hij was ooit tophockeyer in het Nederlands elftal en komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn. Zijn vader werd ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij het grootste holistische centrum van Nederland, Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan z’n eigen succes ten onder – en vele tegen­slagen verder kwam hij Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen – en later een documentaire – over een ruimere manier van denken, bewustzijn en het leven na de dood. Zonder te weten werd hij opgeleid om een boodschapper van de Nieuwe Tijd te worden. Maar bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB om uiteindelijk te kunnen meewerken aan Zijn naar buiten treden.

Reacties van lezers

Net vanmiddag heb ik je boek uitgelezen en ik moet zeggen dat ik er een aantal heel mooie gedachten in heb gevonden. Er is ook best wel een gelaagdheid, waardoor ik mezelf er nu al op betrap dat een tweede lezing van bepaalde gedeelten nodig is. Niet alles is me direct duidelijk, maar dat zal je niet verbazen, het is voor mij de eerste keer dat ik een aantal van deze ideeën tegenkom. De basisgedachte is mooi en dat is iets voor mij om me verder in te verdiepen. Ik heb me nooit zo verdiept in je achtergrond, omdat ik berichten uit de media altijd wat wantrouw, je weet nooit wat ze nu precies correct weergeven en wat niet. Je eigen (korte) geschiedenis was wat dat betreft zeer verhelderend.
-- Peter
Laat me allereerst zeggen dat ik onder de indruk ben. Van de enorme kennis en eruditie die jij aan de dag legt. Van de nauwgezetheid en de heldere stijl waarmee je je onderwerp behandelt. Het is voor mij een nieuwe, onbekende wereld die je beschrijft. Maar ik heb ook de indruk dat je je niet alleen maar tot de ingewijden richt, dat je de door jouw verworven kennis en ideeën juist zo breed mogelijk wilt delen. Tijdens het lezen leg ik het boek regelmatig even terzijde om de inhoud op me in te laten werken. Je laat me denken, nadenken, aannames heroverwegen, kortom een gesprek met mezelf voeren.
-- Kees
Geachte heer Heijn, Ik geniet met volle teugen van uw boek. Uiteraard staan er zaken in, waar ik over moet denken, hoe dat voor mij voelt, maar dat is alleen maar erg prettig.
-- Hanneke
Ik ben aan het einde gekomen van de lezing van je prachtige boek. Ik ben er echt ondersteboven van: vlot geschreven, duidelijke uitleg, kan niet beter, maar vooral de inhoud heeft mij stevig aan het denken gezet, mijn gevoel dacht al langer dat er een soort van universele waarheid moest bestaan, maar pas als je het leest, krijg je een mokerslag!
-- Hans
Je weet de lezer goed te boeien! Doordat je het hele landschap panoramisch in kaart brengt, word je er, ook als reeds redelijk ingevoerde lezer, nog sterker van bewust hoe verstard de oude wereld is en hoe weinig ‘verwondering’ er nog in het hele systeem zit, de universiteiten meegerekend.
-- Karel
HB een Ontroerend mooi boek die zoveel mooie diepgaande informatie vrijgeeft.
Ik ben dankbaar voor het delen van alle info……en benieuwd naar deel 2 die morgen komt.
-- Dineke
Graag een compliment voor het fantastische boek dat ik nu aan het lezen ben. Een van de beste en mooiste boeken die ik recent las. Super! Heel veel dank aan jullie allen voor deze prachtige , verblijdende en hoop gevende informatie.
-- Simone

Feedback over het boek schrijven of lezen? Zie hieronder

De missie

Dit boek wordt uitgegeven in eigen beheer, volgens de wetten van de nieuwe tijd, vanuit dienstbaarheid, zonder winstoogmerk, steeds investerend in de ideële missie: bijdragen aan de bewustzijnsverruiming van de mensheid. Als het doel van het leven is om onwetendheid om te zetten in inzicht, dan wil dit boek graag hieraan bijdragen door tekst en uitleg te geven over het proces en de activiteiten van de Wereldvernieuwer HB, over het nieuwe Watermantijdperk, over het ruimere denken en over de Leringen van de Tijdloze (Oude) Wijsheid, en dus over onze werkelijke (goddelijke) afkomst en evolutionaire doel.

Dit boek is geschreven voor een groot publiek; de grote verandering betreft ons namelijk allemaal. Er is gekozen voor een opzet, waarin hopelijk niet alleen de beginnende nieuwsgierige zijn weg kan vinden, maar ook de al eerder spiritueel geïnteresseerde.

Meer informatie

Informatie over de documentaire uit 2007 over bewustzijn, het leven na de dood en de nieuwe manier van denken.

Mochten er uitingen in de media zijn over het nieuwe boek, dan kun je die hier vinden.