HB Het BoekZestien mei jl. was een mooi moment om met deel 2 naar buiten te komen, want 16 mei is de geboortedag van Harry! Dit HBboek (deel 2) is een open en eerlijk dagboekverslag van Harry Beckers; van een zeer moeizaam en herkenbaar proces om het duister in onszelf meester te worden. Het boek symboliseert de weg die we allemaal bewandelen. Niemand uitgezonderd.

Een meesterlijke reis naar de nieuwe mens

Pas vlak voor het begin van de Nieuwe Tijd werd duidelijk dat dit boek er moest komen. Heel verrassend omdat deze dagboekverslagen van Harry Beckers nooit met de intentie geschreven waren om uit te geven. Het was Harry er vooral om te doen om zijn ontwikkeling én die van zijn vrouw Hilda en dochter Bo bij te houden en er vat op te krijgen.

Na het uitkomen van mijn boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’, werd het Harry- duidelijk, dat het begin van de Nieuwe Tijd nog even moest wachten. De voor-bereiding zou pas écht afgerond zijn als ook hun gemeenschappelijke pad openbaar zou worden. Dit boek kan daarom gezien worden als een verdere uitwerking van hoofdstuk 6, ‘De Wereldvernieuwer, HB’, uit het eerder genoemde HBboek. Nog specifieker, als een verdere uitwerking van de laatste drie paragrafen daarvan. Je zou daarom kunnen stellen dat deze twee HB-boeken bij elkaar horen, deel 1 en deel 2.

Dit HB-deel 2 is een uniek kijkje in de voorbereiding van de Wereldvernieuwer, samen met zijn vrouw en dochter. De basis van dit boek is hun gemeenschappelijke reis met al hun pogingen en worstelingen om het duister meester te worden. Het lijkt allemaal zo ‘eenvoudig’, maar gaandeweg zal blijken hoe moeilijk dit was. Geen verlossing zonder kruis. Tegelijkertijd is dit verhaal daarmee ook de reis naar het Licht en naar hun nieuwe Hoedanigheid, in verband met het betreden van het grote podium. Af en toe wordt een tipje van de sluier gelicht van de diepgang en reikwijdte van een veel ruimere werkelijkheid: Shamballa, de Meesters, Maitreya en de komst van het nieuwe Watermantijdperk.

Het is dus vooral een open en eerlijk dagboek van een zeer moeizaam en leerzaam proces, dat de weg symboliseert die we allemaal aan het bewandelen zijn. Niemand uitgezonderd. Vaak denk je als lezer: ‘Goh, hebben zij daar ook last van? Wat een herhaling van thema’s … lossen ze het nog eens een keer op?’ Daarom is het juist zo’n hoopgevend verslag: het geeft inspiratie om te weten dat zij daar ook mee worstelden! Ook al moesten zij dit in versneld tempo doen, het blijkt maar weer: ware onthechting en het transparant maken van je ego is heel lastig.

Zoals Harry het in dit boek zo mooi verwoordt: ‘Diep in elke mens zit de z.g. Goddelijke Vonk/Ziel welke omkleed is met de lagen van het individu, het Ego. Naarmate we gedurende de reïncarnatiecyclus (geestelijk) groeien, maakt het Ego plaats voor energie afkomstig van de Ziel. Het ego is een prachtig instrument […]maar uiteindelijk moeten we weer van dat ego af zien te komen. Stapje voor stapje … leven na leven na leven … laag voor laag voor laag.’

Deze ‘laag voor laag’ … het komt allemaal aan bod, het loskomen van het (oude) bolwerk, de schuldgevoelens, de hardnekkigheid van de schaduwkanten, het omgaan met blokkades, het écht open, oprecht en eerlijk zijn, acceptatie en vergeving … om uiteindelijk uit te komen bij Goddelijke Onverschilligheid. Dit alles volgens het proces van ‘voelen, weten, (in)zien, toepassen, loslaten en afsluiten’.

Voor sommigen zal het een verrassing zijn dat hun proces niet een devote en serene tocht is, constant met hun blik gericht op het Licht. Nee dus, het is juist het leren beheersen van onze emoties, de hartstochtelijke intentie om het donker op te tillen! Het is ‘het donker in ons’ dat ons tegenhoudt. Vooral hierover gaat dit boek.

Bij Harry, Hilda en Bo (drie-eenheid) heeft het nog eens éxtra gespeeld, omdat ook het (grote) donker van de wereld zich ermee bemoeide. Het Duister deed er alles aan om hun pogingen te laten mislukken. Harry heeft meerdere keren gedacht, ‘en nu stop ik ermee’. Maar gelukkig – en met grote blijdschap – kunnen we vaststellen dat hun missie is geslaagd en dat het Licht heeft gezegevierd!

Ook voor de Geestelijke Hiërarchie (Meesters) was het een spannend proces, dat 14.000 jaar geleden startte; de uitkomst was allerminst zeker. Het betreft immers niet alleen de komst van de Wereldvernieuwer en de samenwerking tussen hem en Hilda, man en vrouw, maar vooral ook: de bundeling van drie grote Kosmische Energieën via HB, waardoor de mensheid op één zuivere lijn komt te staan met de Hierarchie en Shamballa! Nog nooit vertoond. Een buitenaardse prestatie, met grote hulp van hun dochter Bo. Vanaf NU wordt het – ook voor ons(!) – makkelijker.

De Zon (in ons) gaat schijnen, een wérkelijk nieuwe tijd breekt aan!

Ronald Jan Heijn

Te verkrijgen via www.hbhetboek.nl, via Bol.com en via de boekhandel.